U heeft ons gezien!

Bij een opvallend vernieuwende tandarts, past ook een uitdagende communicatiestijl. Wij hebben ons in Breda laten zien met kunstzinnige felgekleurde affiches van Clinias. Hierin komt de missie van Clinias naar voren: Bredanaars meer laten lachen.

Clinias: De hightech tandarts met warm hart in Breda
Hoe anders dan anderen kan een tandarts eigenlijk zijn? Waar beoordelen wij onze tandarts zoal op? Aardig persoon en lijkt mij wel kundig te zijn? Misschien zijn we niet veeleisend genoeg en switchen we ook niet zo snel. Clinias, kliniek voor tandheelkunde, laat in haar State of Art kliniek in ieder geval zien hoe het kan. In deze hypermoderne praktijk zie je direct dat de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de tandheelkunde niet stil hebben gestaan, ook is aan de hygiëne en infectiepreventie veel aandacht besteed.

Achtergrond
De meeste tandartsen zijn eerder traditioneel dan progressief. Veranderingen worden pas doorgevoerd als de wet- en regelgeving is uitgekristalliseerd en men daartoe verplicht wordt. Kijk bijvoorbeeld naar het gebruik van amalgaam. Vermoedens over schadelijkheid bestonden al tijden, maar het duurde jaren voordat het vulmateriaal op grotere schaal uit de praktijk geweerd werd. Op dit moment is er in het vakgebied o.a. veel te doen over de kwaliteit van het spoelwater, dit blijkt in meer dan de helft van de praktijken onaanvaardbaar vervuild en voldoet niet aan de drinkwaterwet. Dit jaar is de norm pas aangescherpt zodat het drinkwater in de praktijken even zuiver moet zijn als kraanwater. Voor Clinias is schoon drinkwater de meest logische zaak ter wereld: de voorzorgsmaatregelen die Clinias neemt garanderen zuiver water, het Clinias water draagt dan ook het label van Blue Clinics. www.blueclinics.org.

Hoe anders?
De uitdaging voor Clinias is om altijd voorop te lopen en topzorg te leveren aan iedereen. Welke moderne standaarden voor tandheelkunde kun je in deze ultra moderne  praktijk terugzien?

Het kan frisser: hygiëne.

De kliniek is ontworpen om zo efficiënt en hygiënisch mogelijk te kunnen werken. Wat er in de keuken gebeurt, is uiteindelijk mede bepalend voor het resultaat. Clinias heeft een ‘warme’ kant, daar waar de patiënten worden ontvangen en wachten en een ‘koude’ kant, waar gewerkt wordt, de heldere behandelkamers waar ultramoderne Deense apparatuur staat. De sterilisatieruimte is gescheiden in een ‘vuile’ en en een schone zone, er wordt gewerkt met het allernieuwste Amerikaanse Tub-systeem waarbij voor iedere behandeling en patiënt individueel de instrumenten en materialen worden voorbereid.

Het kan moderner: techniek.

Perfectie in alles is norm. Dat wordt niet alleen bereikt door geavanceerde apparatuur en gebruik van de beste tandheelkundige materialen. U belandt in de handen van hoogopgeleid en getalenteerd personeel dat elkaar scherp durft te houden en voortdurend uitdaagt. Zo vervangen de tandartsen regelmatig de assistentes en assisteren dan hun collega tandartsen. Zo kijken ze elkaar letterlijk op de vingers om van elkaar te leren, geïnspireerd te raken door elkaars tips en tricks. Deze openheid zorgt voor een gezonde dialoog en een kritische houding ten opzichte van het tandheelkundige vak.

Het kan vriendelijker: hart.

Professionaliteit op medisch topniveau doet al snel denken aan een steriele kliniek met gefronste gezichten en witte lange jassen. Niets is bij Clinias  minder waar. De lach en het warme hart staan samen met de beste tandheelkunde centraal, deze menselijke factor zit in de genen van Clinias en dat voel je direct als je binnenkomt. In het logo probeert Clinias deze missie uit te stralen: hierin staat het hart centraal. Samen met patiënten werken aan een gezond gebit, een haalbaar plan maken en oprechte aandacht voor iedereen, zo laat je bij Clinias met een lach je tanden zien.

Het kan opvallender: art.

Bij een opvallend vernieuwende tandarts, past ook een uitdagende communicatiestijl. Het is niet zo gebruikelijk dat tandartsen hun tanden laten zien, maar wij zijn trots op ons werk en onze patiënten, wij willen duidelijk maken dat u wat heeft te kiezen. Bredanaars krijgen namelijk steeds meer voor hun kiezen en laten steeds vaker hun tanden zien…..bij Clinias tenminste! Wij hebben met plezier onze passie gedeeld met professionals die onze boodschap communicatief konden overbrengen.

Concept: SuperRebel.

Art Affiches: kunstenaarscollectief Leyp.

Fotografie: Micheal van Oosten en René van den Houdt

Clinias is gevestigd aan de Bijster 30A, dat is in het voormalige Holland Casino. U kunt gratis parkeren op de parkeerplaats van Health Club Pellikaan.

Patiënt worden bij Clinias, vul uw gegevens.

Achternaam
Voornaam
Telefoon
E-mail
Vraag/opmerking